GIZARTE SARIA 2023

Joan den azaroaren 16an Gizarte Sariaren laugarren edizioa ospatu genuen, bazkideok gizarte-zientzien arloan lan egiten duen pertsona bati egiten diogun aintzatespena, bere ibilbide pertsonal eta profesionalagatik. Oraingoan, 2023ko Gizarte Saria (Asier Mintegi eskultorearen lana) eman diogu Cristina Lavíari, aurreko Gizarte … Read More

GIZARTE SARIA 2022

Joan den azaroaren 3an Gizarte Sariarenhirugarrenedizioaospatugenuen, bazkideokgizarte-zientzienarloanlanegitenduenpertsonabatiegitendiogunaintzatespena, bereibilbidepertsonal eta profesionalagatik. Oraingohonetan, 2022ko Gizarte Saria (Asier Mintegi eskultorearen lana) emandiogu Imanol Zuberori, Gizarte Saria 2020. urtean eta María Silvestre 2021. urtean izan direnenildotik. 60 lagunbainogehiagobilduginen, lanbidekolagun eta ezagunak, BBK KunarenGanbaraAretoan, duela … Read More